รู้สึกว่ามีอาการป่วยโควิด 19 ทำอย่างไรดี ?

โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019 เป็นที่เข้าใจแล้วว่า มีความน่ากลัวขนาดไหน หากพบเจอผู้ที่มีความเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงให้ไว้ และรีบเตือนรีบบอก แบบมีระยะห่างให้เขาไปตรวจ จะให้ดีการงดออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงที่แออัด และเว้นระยะห่างน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

หากรู้สึกว่ามีอาการป่วยโควิด 19 ควรทำอย่างไร ?
หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อหลักๆ คือ ไม่สบายมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจทันที และบอกเล่าประวัติการเดิน ชีวิตที่พบเจอมา ให้กับแพทย์ฟังอย่างละเอียด พร้อมทั้งตอบคำถามตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด

ในกรณีเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งพื้นที่เสี่ยง หรือไม่ก็ตาม ให้อดทนกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน เว้นระยะห่างจากครอบครัว ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว และทางที่ดี เมื่อกักตัวครบแล้ว ควรเข้ารับการตรวจ เพราะปัจจุบันเชื้อโควิดอาจไม่แสดงอาการ

หากได้สัมผัสพบเจอกับเหตุการณ์ที่คาดว่าเสี่ยง หรือสังเกตตนเองแล้ว พบว่ามีอาการคล้ายจะเป็นโควิด ควรทำอย่างไร
พึ่งกลับจากต่างประเทศที่เสี่ยงติดเชื้อมา และพบว่ามีอาการ สามารถขอตรวจโรคกับทางโรงพยาบาลได้ มีทั้งแบบฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย

เราจะสามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี ได้หากผู้เข้าตรวจตรงตามเกณฑ์เหล่านี้
1. เพิ่งกลับจากการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง

2. มีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ

3. มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

4. มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุ

5. มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น คนในครอบครัวเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

6. ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ลูกเรือสายการบิน เป็นต้น