hearing aid สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าได้

ในขณะการประมวลผลของ hearing aid เสียงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้เครื่องช่วยฟังที่ไฮเทค ที่มีความซับซ้อนพร้อมกับการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเครื่องมือเป็นสิ่งจำมาก ก็เพราะว่าฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการปรับแต่งค่ามาจากโรงงานเช่นเดียวกันทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานทั่วไปจะมีท่าทางประสาทหูเสื่อม แปลกแยกกันไปต่างกันเพราะบางคนสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางท่านไม่ค่อยได้ฟัง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของแต่ละคน มูลฐานของเครื่องช่วยฟังจะเป็นทั้งนี้  เสียงที่เข้ามาจากภายนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องแล้วเครื่องจะทำการนำน้ำเสียงนั้นเข้าไปยังตัวแพร่ขยายเสียงพร้อมด้วยทำให้เสียงดังขึ้นเหมือนลักษณะทำงานเป็นต้นลำโพงขยายเสียง  เสียงจะได้ยินดังมากหรือว่าน้อยขึ้นกับว่าเราใส่เครื่องมือที่ที่ตั้งหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะทำเอามีช่องไฟระหว่างหูพร้อมทั้ง hearing aid มีลมเข้าไปเป็นเหตุให้มีเสียงอื่นๆปะปนกัน แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานยิ่งถ้ามีความจุของถ่านเครื่องช่วยฟังมากเท่าใดก็จะสามารถใช้งานทั่วไปได้นานแค่นั้น ดังนั้นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานอาจจะใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีเรื่องเครื่องช่วยฟังดิจิตอล

ลักษณะตัวเครื่องนั้นมีจำหน่ายมากหน้าหลายตาประเภท hearing aid ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแขวนหู โครงสวมในรูหู เป็นต้น ประเภทการใช้งานนั้นพึงจะคำนึงถึงการทำมาหากินของแต่ละคน ถ้าคนที่มีการงานพวกเน้นหนักลุยๆน่าจะใช้อันที่กระจิ๋วหลิวเพื่อความง่ายดายในการทำงาน คนสูงวัยที่มีกิริยาอาการหูตึงน่าจะให้การดูแลตัวเองให้มีอนามัยที่ดีตลอดเวลา พึงออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายสาหัสมาก ทำให้ตัวตนกระฉับกระเฉงจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลปกติ ด้วยเหตุว่าในโรงหมอนั้นมีแต่เชื้อโรคคนที่มีความภูมิคุ้มกันที่ดีมากก็จะช่างเถิด เสียแต่ว่า hearing aid คนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่จำต้องเข้าไปหาแพทย์เพราะมีกิริยาอาการหูหนวก จึงต้องเข้าไปตรวจสอบหูเป็นกิจวัตรหมอจะแนะลู่ทางว่าคนที่มีข้อสงสัยทางหูนั้นมีอาการระดับไหน เพื่อนำอาการมาสำรวจสาเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมอย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยนำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟเพื่อนำมาปรับแต่งค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนเจ็บ ท่าทาง hearing aid เหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่เข้าทำงานที่มีเสียงดัง