หูหนวกเป็นโรคที่ทางรัฐบาลควรแก้ไขให้เร็วที่สุด

หูหนวกทั้งๆการวัดผลของเสียงที่เกี่ยวพันในการใช้เครื่องช่วยฟังที่สมัยใหม่ ที่มีความสลับซับซ้อนพร้อมทั้งการตั้งค่าโปรแกรมสมองกลให้กับตัวเครื่องมือเป็นสิ่งจำมาก เนื่องด้วยฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการตั้งค่ามาจากโรงงานอย่างเดียวกันสมัครงานคนหูหนวกทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานจะมีกิริยาอาการประสาทหูโทรม คลาดเคลื่อนกันไปไม่เหมือนกันเพราะบางท่านสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางท่านไม่ค่อยได้ยิน ด้วยเหตุนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของปัจเจกชน ขั้นต้นของเครื่องช่วยฟังจะเป็นกระนี้  น้ำเสียงที่เข้ามาจากข้างนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องแล้วเครื่องจะทำการนำเสียงนั้นเข้าไปยังตัวแพร่กระจายเสียงพร้อมทั้งทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมขึ้นเหมือนรูปร่างทำงานเป็นลำโพงขยายเสียง  ทำนองเสียงจะได้ยินดังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เครื่องที่ที่ตั้งหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะเป็นเหตุให้มีช่องไฟระหว่างหูพร้อมกับมีลมเข้าไปทำเอามีเสียงอื่นๆปน แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานหูหนวกทั่วไปยิ่งถ้ามีขนาดของถ่านเครื่องช่วยฟังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถใช้งานได้นานแค่นั้น ดังนั้นผู้สร้างหรือว่าผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานเชื้อราในหูสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีปัญหา

รูปร่างตัวเครื่องมือนั้นมีจำหน่ายหลายหลากประเภท ไม่ว่าจะเป็นเค้าโครงเกี่ยวหู เค้าโครงใส่ในรูหู เป็นต้น รูปร่างการใช้งานนั้นพึงจะคำนึงถึงภารกิจของแต่ละคนหูหนวก สมมุติคนที่มีธุรกิจพวกเน้นหนักลุยๆควรใช้อันที่ย่อมๆเพื่อความสะดวกในการทำงาน คนสูงวัยที่มีอาการหูตึงพึงให้การดูแลตัวเองให้มีอนามัยที่ดีตลอดเวลา พึงออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักมาก ทำให้เนื้อตัวกระฉับกระเฉงจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงหมอหูหนวกร่ำไป เพราะด้วยในโรงพยาบาลนั้นมีแต่ไวรัสคนที่มีความภูมิคุ้มกันที่ดีมากก็จะไม่เป็นไร แม้กระนั้นคนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่จำเป็นเข้าไปหาแพทย์เพราะมีสภาพหูหนวก จึงต้องเข้าไปตรวจสอบหูซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมอจะชี้ช่องทางว่าคนที่มีปัญหาทางหูนั้นมีอาการระดับไหน เพื่อนำอาการมาตรวจจับสาเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมอย่างจริงจัง และนำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟเพื่อนำมาปรับแต่งค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนเจ็บ กิริยาอาการเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะเกิดกับคนชราเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่ดำเนินกิจการที่มีเสียงดังสมัครงานคนหูหนวก