หูตึงคนที่เป็นโรคนี้จำเป็นต้องรักษาให้หายขาด

ในขณะการประเมินผลของเสียงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้เครื่องช่วยฟังที่นำสมัย ที่มีความลึกลับซับซ้อนพร้อมกับการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับตัวเครื่องเป็นสิ่งจำมาก ฟังเพราะฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องจะมีการตั้งค่ามาจากโรงงานอย่างเดียวกันทุกเครื่องแต่ระดับคนที่ใช้งานทั่วไปจะมีสภาพประสาทหูโทรม ผิดแผกกันไปต่างกันเพราะบางคนสามารถได้ยินเสียงดังแต่บางท่านไม่ค่อยได้ยิน ฉะนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งค่าให้เครื่องช่วยฟังเข้ากับหูของแต่ละคน รากฐานของเครื่องช่วยฟังจะเป็นเหตุฉะนี้  ทำนองเสียงที่เข้าจากภายนอกจะเข้ามายังหูที่ใส่เครื่องมือแล้วเครื่องจะทำการนำน้ำเสียงนั้นเข้าไปยังตัวกระจายเสียงพร้อมด้วยทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมขึ้นหูตึงเหมือนลักษณะทำงานเป็นดอกลำโพงขยายเสียง  น้ำเสียงโรคหูตึงจะได้ยินดังมากหรือไม่ก็น้อยขึ้นตรงต่อว่าเราใส่เครื่องที่ที่ตั้งหูแน่นหรือไม่ ถ้าเราใส่ไม่แน่นมันจะทำเอามีระยะห่างระหว่างหูและมีลมเข้าไปทำให้มีเสียงอื่นๆปะปน แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้งานทั่วไปยิ่งถ้ามีความจุของถ่านเครื่องช่วยฟังมากแค่ไหนก็จะสามารถใช้งานได้นานขนาดนั้น เพราะเช่นนั้นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการน่าจะใส่ใจกับถ่านมากเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันโดยหูตึงที่ไม่มีเรื่องมีราว

ประเภทตัวเครื่องมือนั้นมีจำหน่ายหลายหลากประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิดเกาะเกี่ยวหู แม่พิมพ์บรรจุในรูหู เป็นต้น ประเภทการใช้งานทั่วไปนั้นพึงคำนึงถึงการงานของแต่ละคน ถ้าว่าคนที่มีงานพวกมุ่งเน้นลุยๆพึงจะใช้อันที่กระจิ๋วหลิวเพื่อสวัสดิภาพในการทำงาน ผู้มีอายุหูตึงที่มีท่าทางหูตึงจำต้องให้การดูแลตัวเองให้มีอนามัยที่ดีตลอดเวลา พึงจะออกกำลังทุกวันแต่ไม่ต้องออกกำลังกายสาหัสมาก ทำให้ตัวตนคงทนถาวรจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลซ้ำๆ ฟังเพราะในโรงพยาบาลหูตึงนั้นมีแต่เชื้อไวรัสคนที่มีความภูมิต้านทานที่ดีมากก็จะไม่เป็นไร อย่างเดียวคนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่จำเป็นต้องเข้าไปหาแพทย์เพราะมีสภาพหูหนวก จึงต้องเข้าไปตรวจทานหูบ่อยๆหมอจะชักชวนว่าคนที่มีอุปสรรคทางหูนั้นมีอาการระดับไหน เพื่อนำอาการมาตรวจค้นสาเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมอย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยนำค่าที่ได้มาทำเป็นตารางรายการเพื่อนำมาตั้งค่าเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับหูของคนไข้ อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะเกิดกับผู้สูงวัยเท่านั้นแต่จะเกิดกับคนที่ดำเนินการที่มีเครื่องช่วยฟังราคาเสียงดัง